Go Back
Robert (Doda) back
Robert (Doda)
Robert (I) Count of Artois back
Robert (I) Count of Artois
Robert (I) Count of Auverge back
Robert (I) Count of Auverge
Robert (I) Count of Dreux back
Robert (I) Count of Dreux
Robert (I) Count of Lomme back
Robert (I) Count of Lomme
Robert (I) Duke of Burgundy (d1033) back
Robert (I) Duke of Burgundy (d1076)
Robert (I) Duke of France (d923) a back
Robert (I) Duke of France (d923) a
Robert (I) Duke of France (d923) b back
Robert (I) Duke of France (d923) b
Robert (I) Duke of Normandy (d1035) a back
Robert (I) Duke of Normandy (d1035) a
Robert (I) Duke of Normandy (d1035) b back
Robert (I) Duke of Normandy (d1035) b
Robert (I) Vicomte of Auvergne (d940) back
Robert (I) Vicomte of Auvergne (d940)
Robert (II) (d1031) back
Robert (II) (d1031)
Robert (II) Count of Dreux back
Robert (II) Count of Dreux
Robert (II) Duke of Bourgogne back
Robert (II) Duke of Bourgogne
Robert (II) Vicomte of Auvergne (d989) back
Robert (II) Vicomte of Auvergne (d989)
Robert Newmarch back
Robert Newmarch
Robert Poynings back
Robert Poynings
Robert Seigneur de Château de Loire back
Robert Seigneur de Château de Loire
Robert Viscomte of Dijon back
Robert Viscomte of Dijon
Robert back
Robert de Quincy (d1198) back
Robert de Quincy (d1198)
Robert de Quincy (d1217) back
Robert de Quincy (d1217)
Robert